Klimatizácia - zdravotné riziká a prevencia

Klimatizácia - zdravotné riziká a prevencia

Pri dodržiavaní pokynov na obsluhu klimatizácie od odbornej montážnej firmy je možné v najväčšej miere eliminovať dopad klimatizácie na zdravie človeka. Preto je vhodné sa nimi riadiť.

Dopad klimatizácie na zdravie človeka možno rozdeliť na dva faktory.

  • Prvým (a tým menej závažným) je ofukovanie častí tela priamym chladným prúdom vzduchu, ktorý má za následok negatívne účinky na krk, chrbát, kĺby, nervy, prípadne celkové podchladenie a teplotný šok. Tomuto problému je vhodné predchádzať ešte skôr ako je klimatizácia nainštalovaná – vhodným návrhom umiestnenia vnútornej jednotky klimatizácie, kedy prúd chladného vzduchu smeruje mimo hlavného priestoru kde sedia a ležia ľudia. Prípadne tento prúd usmerniť vhodným natočením vnútorných lamiel smerom doľava/doprava, či hore/dole. Ešte jedna možnosť, ak už nie je možné nájsť vhodné umiestnenie mimo pohybu ľudí, je zvoliť klimatizáciu typu WindFree (bezprievanovú) spomínanú v predchádzajúcom článku.
  • Druhý faktor, najzávažnejší, je ochorenie spôsobené výskytom a kumuláciou mikroorganizmov v tepelnom výmenníku vnútornej jednotky, či v odstátom a zle odvedenom kondenzáte (kondenzná vaňa, či rúra na odvod). Následne sa mikroorganizmy dostávajú prúdom vzduchu do vnútorného prostredia a vytvárajú tzv. bioaerosól – zmes malých pevných častíc vo vzduchu zloženú z baktérií, spórov plesní, vírusov apod. Za následok potom majú rôzne infekcie dýchacích ciest, podráždené oči, nádcha, ktoré môžu vyústiť do podstatne väčších problémov, hlavne pri jedincoch s oslabenou imunitou.

Prevencia pred kumuláciou mikroorganizmov v zariadení je jeho pravidelný servis. Odborná montážna firma vždy pri odovzdávaní diela musí informovať zákazníka o doporučenom intervale čistenia vzhľadom na podmienky, v ktorých sa klimatizácia nachádza. Ideálne v domácich podmienkach je tento interval 1x ročne, v prašnejších prostrediach, či u lekára min. 2x ročne.

Tento servis zahŕňa, okrem kontroly technického stavu klimatizácie, kompletné vyčistenie a poriadnu dezinfekciu tepelného výmenníka vnútornej jednotky a súčastí okolo, ktoré sú zaťažené tvorbou kondenzátu a ktoré slúžia na distribúciu vzduchu.


Je to na rozhodnutí každého prevádzkovateľa klimatizácie, ktorý ma zodpovednosť za svoje zdravie a zdravie ostatných, ktorých sa konkrétna klimatizácia dotýka.

Prikladám pár obrázkov z našej dlhoročnej praxe. Stretávame sa občas s naozaj kurióznymi nevyčistenými klimatizáciami.