Zľava na tepelné čerpadlá do výšky až 5000 Eur.

Zľava na tepelné čerpadlá do výšky až 5000 Eur.

Získajte zľavu 1600,- Eur pre všetky regióny Slovenska.

Ako dodávateľ tepelných čerpadiel TOSHIBA a SAMSUNG  Vám poskytneme zľavu 1600,- Eur z cenníkovej ceny tepelných čerpadiel pre všetkých, vrátane Bratislavského kraja. Aj pre tých, ktorí nebudú, alebo nemôžu žiadať o štátnu podporu na obnoviteľné zdroje. 

Získajte navyše ďaľšiu podporu až do výšky 3400,- Eur z programu „Zelená domácnostiam“ okrem Bratislavského kraja.

Okrem zľavy 1600,-Eur, ktorú poskytneme všetkým zákazníkom, môžete ešte získajú štátnu dotáciu na tepelné čerpadlá a zo zľavnenej ceny o 1600,- Eur od našej spoločnosti, bude ešte odpočítaná štátna dotácia maximálne do výšky 3400,-Eur podľa typu tepelného čerpadla. Výška tejto dotácie je závislá od navrhnutého typu tepelného čerpadla.

Ako získať podporu „Zelená domácnostiam“?

Podporu „Zelená domácnostiam“ Vám pomôžeme získať a o podporu sa môžu uchádzať rodinné a bytové domy formou príspevku na inštaláciu malých zariadení – tepelných čerpadiel, vďaka národnému projektu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) s názvom „Zelená domácnostiam.“   

Podporu je možné získať len prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, ktorá splnia požadované podmienky a uzatvoria so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (SIEA) zmluvu o preplácaní poukážok.

Aká bude celková kúpna cena a aké tepelné čerpadlo potrebujem?

Najrýchlejší a najprehľadnejší spôsob, ako vyčísliť nielen Vašu konečnú cenu (po odpočítaní 1600,- Eur a maximálne 3400,- Eur v prípade získania štátnej dotácie) je dať si vypracovať cenovú ponuku odborníkmi, ktorí majú naozaj veľké skúsenosti a ktorí sú vyškolení Slovenským chladiarenským zväzov a majú certifikát EPHA na návrh a inštaláciu tepelných čerpadiel a zároveň Vám pomôžu aj s výberom toho správného tepelného čerpadla.

Navyše ako bonus na všetky tepelné čerpadlá môžete získať aj 5 ročnú záruku za zvýhodnenú cenu a pri podmienke pravidelných ročných kontrol 1 krát za rok počas záručnej doby.

Niekoľko informácií o tepelných čerpadlách a ich použitiach:

Tepelné čerpadlá sú tým „najzelenším zariadením“ na výrobu tepla a chladu aj v porovnaní s fotovoltanickými kolektormi. Nestrácajú účinnosť ani po rokoch svojej prevádzky a odhadovaná životnosť je min. 20 rokov. 

Tepelné čerpadlá pracujú na princípe chladničky, alebo klimatizácie s tým rozdielom, že energiu získavajú za pomoci chladiacého cyklu z vonkajšieho vzduchu, spodnej vody, pôdy a takto získanú energiu odovzdávajú do vykurovacej vody, ktorá potom vykuruje dané miestnosti.

Tepelné čerpadlá sa delia nasledovne:

  1. vzduch – vzduch: klasická klimatizácia
  2. vzduch – voda: MONOBLOCK (vonkajšia jednotka ohrieva vodu priamo pre vykurovací systém v rodinnom dome)
  3. vzduch – voda: Split Systém (delený systém na vonkajšiu a vnútornú jednotku)
  4. Vzduch – vzduch a zároveň vzduch – voda: jedinečný EHS Split Systém SAMSUNG (k tepelnému čerpadlu sú doplnené klimatizačné jednotky)
  5. VRF DVMS pre veľké aplikácie: od 12,1 kW do 200 kW a viac a je možné pripojiť aj Hydrobox na vysokú teplotu do 75°C

Aké sú najpoužívanejšie tepelné čerpadlá?

Najpoužívanejšie tepelné čerpadlá sú vzduch – voda a to z dôvodu, že tieto tepelné čerpadlá odoberajú tepelnú energiu z vonkajšieho vzduchu, ktorého je všade dostatok. Musíme si uvedomiť, že vonkajší vzduch má teplotu -7°C, kedy je účinnosť horšia, ale vonkajšia teplota je aj +7°C, +15°C aj + 20°C a stále treba vykurovať a pripravovať teplú úžitkovú vodu na sprchovanie, aj v lete. V dnešnej dobe sú priemerné zimné teploty okolo +2°C a prakticky sa dá povedať, že tepelné čerpadlá vzduch – voda tým pádom vôbec nestrácajú na efektivite počas nízkych teplôt. Navyše majú niekoľkonásobne vyššiu efektivitu ak vonkajšia teplota je vyššia ako +7 °C v porovnaí s tepelnými čerpadlami voda – voda, alebo zem – voda, ktoré čerpajú energiu z vody, alebo z pody a oba tieto zdroje majú stálu teplotu počas leta, alebo zimy cca 10°C. Taktiež v porovnaní s fotovoltanickými kolektormi nestrácajú účinnosť aj keď je vonku zatiahnutá obloha. Pretože na ich účinnosť má vplyv iba vonkajšia teplota a nie slnečný svit. 

A navyše tepenými čerpadlami môžeme aj chladiť počas horúcich letných mesiacov.

Pri tepelných čerpadlách vzduch – voda je ale veľmi dôležitý návrh, s ktorým Vám veľmi radi pomôžeme a poradíme.

Aká bude návratnosť mojej investície?

Návratnosť dobre navrhnutého tepelného čerpadla na vykurovanie v porovnaní s plynovým kotlom býva 4 až 5 rokov, avšak môže byť aj menej v prípade, že získate štátnu dotáciu od SIEA. V porovnaní s elektro-kotlom sú to 2 roky.

Kontaktovať nás môžete:

e-mail: info@klimatizaciesala.sk
Mobil: +421 908 235 004